Nota Legal

 

En compliment amb l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t'informem que: L'accés a la present pàgina web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre, excepte en les àrees restringides d'ús exclusiu per a usuaris registrats. L'ús de la mateixa està condicionat a la lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat, vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixis detingudament:


Dades del prestador del servei

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives del prestador del servei:

Dades

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions amatents en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí amatents, així com a qualssevol altra disposició legal que anés d'aplicació.

El prestador es troba obligat a prestar els serveis oferts en tastaris.com, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

El prestador es reserva el dret a modificar o eliminar de la Xarxa qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, així com serveis i continguts prestats, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

 

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web. La informació subministrada en aquest lloc és a títol informatiu i per tant el prestador no accepta cap responsabilitat sobre el seu contingut. Així mateix el prestador no garanteix que la informació en aquest lloc sigui fiable, completa o actual, encara que farà tot el possible perquè sigui així.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l'acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a dites contingudes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

En tot cas, el prestador conta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic: tastaris@tastaris.com.

 

Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari es compromet en tot moment a facilitar informació veraça sobre les seves dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

L'usuari es compromet a acceptar tots els termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts que apareixen en tastaris.com entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa el prestador.

Així mateix, l'usuari es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal a tastaris.com.

 

Protecció de les dades personals

El prestador amb la finalitat de realitzar les seves activitats comercials i promocionals així com d'informar sobre els seus exclusius productes, en aquesta web sol·licita dades de caràcter personal que seran objecte de tractament informatitzat i incorporats a les nostres bases de dades.

Així mateix, s'informa a l'usuari que tots les dades són tractats conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999, estant el fitxer de dades de titularitat privada inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el codi d'inscripció 2100460086. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

Complint amb l'article 34 de la LOPD el prestador del servei comunica als clients de tastaris.com que les seves dades seran remesos a un servidor allotjat als Estats Units i demana així el seu consentiment per a aquest fi. L'empresa de destí que té aquests servidors és Just Host Limited amb domicili social a 111 East Broadway, Suite 210. Glendale CA 91205 (Estats Units) amb e-mail de suport support@justhost.com i telèfon 1- (888) -755-7585, d'aquesta manera, l'acceptació d'aquestes condicions implica que els clients de tastaris.com donen el seu consentiment a què podran ser allotjats les seves dades al servidor anteriorment esmentat. Per a qüestions jurídiques i de privacitat també es poden dirigir a l'adreça de Just Host al Regne Unit: Just Host Limited. A2 Segensworth Business Center, Segensworth Road, Fareham, Hampshire, PO15 5RQ.

El prestador considera que quan l'usuari accepta enviar les seves dades personals a través del formulari de contacte o bé mitjançant correu electrònic, està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers automatitzats que corresponguin, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Les dades que sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat que es recullen. El prestador es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals de l'usuari als seus fitxers.

Les dades de l'usuari són tractats confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer aquestes dades. Considerem que si l'usuari no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el prestador ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a l'adreça tastaris@tastaris.com o enviant una carta al domicili social del prestador del servei segons els termes establerts en la LOPD.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Igualada (Espanya).


HomeHome

Carret  

(buida)

Butlletí

Publicitat

Presents en